Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Zarządzenie nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców ...
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Zarządzenia Rektora> 2014> Zarządzenie nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców ...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządzenie nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców ...

Zarządzenie nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2014/2015

ZR_30_2014_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_oplaty_za_studia_w_SGH_dla_obywatelow_polskich_i_cudzoziemcow_2014_2015.pdf

ZR_30_2014_zal_1T1_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_1T1_tab_studia_stacj_I_stopien_jpolski_pierwszy_oraz_drugi_kierunek_spelnione_kryteria.pdf
ZR_30_2014_zal_1T2_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_1T2_tab_studia_stacj_I_stopien_jpolski_drugi_kierunek_niespelnione_kryteria_oraz_trzeci_i_kolejny.pdf
ZR_30_2014_zal_1U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_1U_umowa_studia_stacj_I_stopien_jpolski_pierwszy_i_kolejny_kierunek.pdf

ZR_30_2014_zal_2T_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_2T_tab_studia_stacj_I_stopien_jangielski.pdf
ZR_30_2014_zal_2U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_2U_umowa_studia_stacj_I_stopien_jangielski.pdf

ZR_30_2014_zal_3T_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_3T_tab_studia_niestacj_I_stopien_jpolski.pdf
ZR_30_2014_zal_3U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_3U_umowa_studia_niestacj_I_stopien_jpolski.pdf

ZR_30_2014_zal_4T1_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_4T1_tab_studia_stacj_II_stopien_jpolski_pierwszy_oraz_drugi_kierunek_spelnione_kryteria.pdf
ZR_30_2014_zal_4T2_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_4T2_tab_studia_stacj_II_stopien_jpolski_drugi_kierunek_niespelnione_kryteria_oraz_trzeci_i_kolejny.pdf
ZR_30_2014_zal_4U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_4U_umowa_studia_stacj_II_stopien_jpolski_pierwszy_i_kolejny_kierunek.pdf

ZR_30_2014_zal_5T1_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_5T1_tab_studia_stacj_II_stopien_jangielski_International_Business.pdf
ZR_30_2014_zal_5T2_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_5T2_tab_studia_stacj_II_stopien_jangielski_Finance_and_Accounting.pdf
ZR_30_2014_zal_5U1_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_5U1_umowa_studia_stacj_II_stopien_jangielski_International_Business.pdf
ZR_30_2014_zal_5U2_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_5U2_umowa_studia_stacj_II_stopien_jangielski_Finance_and_Accounting.pdf

ZR_30_2014_zal_6T_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_6T_tab_studia_niestacj_II_stopien_jpolski.pdf
ZR_30_2014_zal_6U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_6U_umowa_studia_niestacj_II_stopien_jpolski.pdf

ZR_30_2014_zal_7T1_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_7T1_tab_studia_stacj_II_stopien_MPPD_jpolski.pdf
ZR_30_2014_zal_7T2_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_7T2_tab_studia_stacj_II_stopien_MPPD_jangielski.pdf
ZR_30_2014_zal_7U_oplaty_dla_Polakow_i_cudzoziemcow_MP_LZ.pdfZR_30_2014_zal_7U_umowa_studia_stacj_II_stopien_MPPD.pdf

Utworzył: Łukasz Żuchowski (03.07.2014)
Opublikował: Maria Karaś (03.07.2014)
Ostatnia zmiana: 21.01.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
221.01.2015Redaktor 
103.07.2014Redaktorprzeglądana