Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Posiedzenie Senatu SGH 18 września 2019 r.
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2018-2019> Posiedzenie Senatu SGH 18 września 2019 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 18 września 2019 r.

Uchwała nr 547 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Bożeny Leven na stanowisku profesora uczelni

US_nr_547_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_B_Leven_KGS.pdfUS_nr_547_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 548 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Piotra Mielusa na stanowisku profesora uczelni


US_nr_548_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_P_Mielus_KAE.pdfUS_nr_548_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 549 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Mariusza Karwowskiego na stanowisku profesora uczelni


US_nr_549_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_M_Karwowski_KNoP.pdfUS_nr_549_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 550 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Joanny Dominowskiej na stanowisku profesora uczelni


US_nr_550_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_J_Dominowska_KZiF.pdfUS_nr_550_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 551 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy dr. hab. Wojciecha Bijaka na stanowisku profesora uczelni


US_nr_551_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_W_Bijak.pdfUS_nr_551_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 552 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Programowej


US_nr_552_z_18_wrzesnia_2019_zmiany_SKP.pdfUS_nr_552_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 553 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Nauki


US_nr_553_z_18_wrzesnia_2019_zmiany_SKN.pdfUS_nr_553_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 554 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Statutowej


US_nr_554_z_18_wrzesnia_2019_zmiany_SKS.pdfUS_nr_554_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 555 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem


US_nr_555_z_18_wrzesnia_2019_zmiany_SKdsWzZiO.pdfUS_nr_555_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 556 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania dr. Marka Lusztyna w skład pierwszej Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


US_nr_556_z_18_wrzesnia_2019_powolanie_do_RU_Klub_Partnerow_M_Lusztyn.pdfUS_nr_556_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 557 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Prawa Podatkowego


US_nr_557_z_18_wrzesnia_2019_utworzenie_Zakladu_Prawa_Podatkowego_KES.pdfUS_nr_557_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 558 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw


US_nr_558_z_18_wrzesnia_2019_zmian_organizacyjnych_w_Katedrze_Prawa_Administracyjnego_KNoP.pdfUS_nr_558_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 559 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Zakładu Systemów Zarządzania


US_nr_559_z_18_wrzesnia_2019_likwidacja_Zakladu_Systemow_Zarzadzania_KNoP.pdfUS_nr_559_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 560 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Przywództwo w organizacji”


US_nr_560_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_przywodztwo_w_organizacji_KNoP.pdfUS_nr_560_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_560_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_przywodztwo_w_organizacji_KNoP.pdfprogram_sp_przywodztwo_w_organizacji.pdf

Uchwała nr 561 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Technologie i procesy przyszłości


US_nr_561_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_technologie_procesy_przyszłosci_KNoP.pdfUS_nr_561_z_18_wrzesnia_2019.pdf


US_nr_561_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_technologie_procesy_przyszłosci_KNoP.pdfprogram_sp_technologie_procesy_przyszłosci.pdf

Uchwała nr 562 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego”


US_nr_562_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_projekty_partnerstwa_publiczno_prywatnego_KNoP.pdfUS_nr_562_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_562_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_projekty_partnerstwa_publiczno-prywatnego_KNoP.pdfprogram_sp_projekty_partnerstwa_publiczno-prywatneg.pdf

Uchwała nr 563 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 346 Senatu SGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów coachingu”


US_nr_563_z_18_wrzesnia_2019_zm_program_sp_coachingu_KGS.pdfUS_nr_563_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_563_z_18_wrzesnia_2019_zal_zm_program_sp_coachingu_KGS.pdfprogram_sp_coachingu.pdf

Uchwała nr 564 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 353 Senatu SGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów public relations”


US_nr_564_z_18_wrzesnia_2019_zm_program_sp_public_relations_KGS.pdfUS_nr_564_z_18_wrzesnia_2019.pdf


US_nr_564_z_18_wrzesnia_2019_zal_zm_program_sp_PR_KGS.pdfprogram_sp_PR.pdf

Uchwała nr 565 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 524 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zwalczanie przestępczości ekonomicznej


US_nr_565_z_18_wrzesnia_2019_zm_program_sp_zwalczanie_przestepczosci_KZiF.pdfUS_nr_565_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_565_z_18_wrzesnia_2019_zal_zm_program_sp_zwalczanie_przestepczosci_KZiF.pdfprogram_sp_zwalczanie_przestepczosci.pdf

Uchwała nr 566 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w SGH do dyscyplin naukowych


US_nr_566_z_18_wrzesnia_2019_przypisanie_kierunkow_studiow_do_dyscyplin.pdfUS_nr_566_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego


US_nr_567_z_18_wrzesnia_2019_zasady_tryb_nadawania_stopni_naukowych.pdfUS_nr_567_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 568 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Sylwestra Gregorczyka na stanowisku profesora uczelni


US_nr_568_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_S_Gregorczyka_KZiF.pdfUS_nr_568_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 569 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Wioletty Mierzejewskiej na stanowisku profesora uczelni


US_nr_569_z_18_wrzesnia_2019_zatrudnienie_W_Mierzejewska_KZiF.pdfUS_nr_569_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 570 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Zakładu Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej


US_nr_570_z_18_wrzesnia_2019_likwidacja_Zakladu_Ekonomii_Rozwoju_i_Polityki_Ekonomicznej_KAE.pdfUS_nr_570_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Uchwała nr 571 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Nieruchomości komercyjne – rynek i praktyka”


US_nr_571_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_nieruchomosci_komercyjne_rynek_praktyka_KNoP.pdfUS_nr_571_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_571_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_nieruchomosci_komercyjne_rynek_praktyka_KNoP.pdfprogram_sp_nieruchomosci_komercyjne_rynek_praktyka.pdf

Uchwała nr 572 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej”

 

US_nr_572_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_infrastruktura_drogowa_KZiF.pdfUS_nr_572_z_18_wrzesnia_2019.pdf


US_nr_572_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_infrastruktura_drogowa_KZiF.pdfprogram_sp_infrastruktura_drogowa.pdf

Uchwała nr 573 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie zakładem ubezpieczeń”


US_nr_573_z_18_wrzesnia_2019_program_sp_zarzadzanie_zakladem_ubezpieczen_KZiF.pdfUS_nr_573_z_18_wrzesnia_2019.pdf

 

US_nr_573_z_18_wrzesnia_2019_zal_program_sp_zarzadzanie_zakladem_ubezpieczen_KZiF.pdfprogram_sp_zarzadzanie_zakladem_ubezpieczen.pdf

Uchwała nr 574 Senatu SGH  z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pt. PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

US_nr_574_z_18_wrzesnia_2019_zaciagniecie_zobowiazan_projekt_NAWA_PROM.pdfUS_nr_574_z_18_wrzesnia_2019.pdf

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (23.09.2019)
Opublikował: Marta URBAN (23.09.2019)
Ostatnia zmiana: 23.09.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
123.09.2019Redaktorprzeglądana