Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Posiedzenie Senatu SGH 17 kwietnia 2019 r.
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2018-2019> Posiedzenie Senatu SGH 17 kwietnia 2019 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 17 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 446 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Lewandowskiej na stanowisku profesora uczelni

US_nr_446_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_M_Lewandowska_KGS.pdfUS_nr_446_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 447 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego na stanowisku profesora

US_nr_447_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_A_Budnikowski_KGS_em.pdfUS_nr_447_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 448 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Jolanty Mazur na stanowisku profesora

US_nr_448_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_J_Mazur_KGS_em.pdfUS_nr_448_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 449 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Aleksandra Sulejewicza na stanowisku profesora uczelni

US_nr_449_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_A_Sulejewicz_KGS_em.pdfUS_nr_449_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 450 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling”

US_nr_450_z_17_kwietnia_2019_program_sp_rachunkowosc_zarzadcza_i_controlling_KNoP.pdfUS_nr_450_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_450_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_rachunkowosc_zarzadcza_i_controlling_KNoP.pdfProgram_sp_rachunkowosc_zarzadcza_i_controlling.pdf

 

Uchwała nr 451 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

US_nr_451_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzanie_bezpieczenstwem_informacji_KNoP.pdfUS_nr_451_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_451_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzanie_bezpieczenstwem_informacji_KNoP.pdfProgram_sp_zarzadzanie_bezpieczenstwem_informacji.pdf

Uchwała nr 452 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Akademia finansów samorządu terytorialnego”

US_nr_452_z_17_kwietnia_2019_program_sp_akademia_finansow_samorzadu_terytorialnego_KZiF.pdfUS_nr_452_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_452_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_akademia_finansow_samorzadu_terytorialnego_KZiF.pdfProgram_sp_akademia_finansow_samorzadu_terytorialnego.pdf

Uchwała nr 453 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Akademia spółek”

US_nr_453_z_17_kwietnia_2019_program_sp_akademia_spolek_KZiF.pdfUS_nr_453_z_17_kwietnia_2019.pdf


US_nr_453_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_akademia_spolek_KZiF.pdfProgram_sp_akademia_spolek.pdf

Uchwała nr 454 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Menedżer jakości”

US_nr_454_z_17_kwietnia_2019_program_sp_menedzer_jakosci_KZiF.pdfUS_nr_454_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_454_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_menedzer_jakosci_KZiF.pdfProgram_sp_menedzer_jakosci.pdf

Uchwała nr 455 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów gospodarki przestrzennej”

US_nr_455_z_17_kwietnia_2019_program_sp_gospodarki_przestrzennej_KZiF.pdfUS_nr_455_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_455_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_gospodarki_przestrzennej_KZiF.pdfProgram_sp_gospodarki_przestrzennej.pdf

Uchwała nr 456 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów liderów zarządzania”

US_nr_456_z_17_kwietnia_2019_program_sp_liderów zarządzania_KZiF.pdfUS_nr_456_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_456_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_liderow zarzadzania_KZiF.pdfProgram_sp_liderow zarzadzania.pdf

Uchwała nr 457 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów menedżerów samorządu terytorialnego”

US_nr_457_z_17_kwietnia_2019_program_sp_menedzerow_samorzadu_terytorialnego_KZiF.pdfUS_nr_457_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_457_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_menedzerow_samorzadu_terytorialnego_KZiF.pdfProgram_sp_menedzerow_samorzadu_terytorialnego.pdf

Uchwała nr 458 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów menedżerskich dla deweloperów”

US_nr_458_z_17_kwietnia_2019_program_sp_menedzerskie_dla_deweloperow_KZiF.pdfUS_nr_458_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_458_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_menedzerskie_dla_deweloperow_KZiF.pdfProgram_sp_menedzerskie_dla_deweloperow.pdf

Uchwała nr 459 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów public relations i strategicznego komunikowania w firmach”

US_nr_459_z_17_kwietnia_2019_program_sp_public_relations_i_strategicznego_komunikowania_w_firmach_KZiF.pdfUS_nr_459_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_459_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_public_relations_i_strategicznego_komunikowania_w_firmach_KZiF.pdfProgram_sp_public_relations_i_strategicznego_komunikowania_w_firmach.pdf 

Uchwała nr 460 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami”

US_nr_460_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzania_gospodarka_odpadami_KZiF.pdfUS_nr_460_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_460_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzania_gospodarka_odpadami_KZiF.pdfProgram_sp_zarzadzania_gospodarka_odpadami.pdf

Uchwała nr 461 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie biznesem medycznym”

US_nr_461_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarządzanie_biznesem_medycznym_KZiF.pdfUS_nr_461_z_17_kwietnia_2019.pdf 


US_nr_461_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarządzanie_biznesem_medycznym_KZiF.pdfProgram_sp_zarządzanie_biznesem_medycznym.pdf

Uchwała nr 462 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego”

US_nr_462_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzanie_finansowanie_w_sektorze_transportu_lotniczego_KZiF.pdfUS_nr_462_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_462_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzanie_finansowanie_w_sektorze_transportu_lotniczego_KZiF.pdfProgram_sp_zarzadzanie_finansowanie_w_sektorze_transportu_lotniczego.pdf 

Uchwała nr 463 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie produktami i usługami”

US_nr_463_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzanie_produktami_i_uslugami_KZiF.pdfUS_nr_463_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_463_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzanie_produktami_i_uslugami_KZiF.pdfProgram_sp_zarzadzanie_produktami_i_uslugami.pdf

Uchwała nr 464 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt. Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

US_nr_464_z_17_kwietnia_2019_wyrazenie_zgody_na_zaciagniecie_zobowiazan_DOP.pdfUS_nr_464_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 465 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_465_z_17_kwietnia_2019_Regulamin_Szkoly_Doktorskiej.pdfUS_nr_465_z_17_kwietnia_2019.pdf


US_nr_465_z_17_kwietnia_2019_zal_Regulamin_Szkoly_Doktorskiej.pdfRegulamin_Szkoly_Doktorskiej.pdf 

Uchwała nr 466 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

US_nr_466_z_17_kwietnia_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_SD.pdfUS_nr_466_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_466_z_17_kwietnia_2019_zal_1_warunki_i_tryb_rekrutacji_SD.pdfInformacja_o_warunkach_i_trybie_rekrutacji_do_Szkoly_Doktorskiej (wzor).pdf

 

US_nr_466_z_17_kwietnia_2019_zal_2_warunki_i_tryb_rekrutacji_SD.pdfProtokoly_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej (wzor).pdf

Uchwała nr 467 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_467_z_17_kwietnia_2019_Regulamin_studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdfUS_nr_467_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_476_z_29_maja_2019_zal_reasumpcja_Regulamin_studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdfRegulamin_studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia (po uchwale nr 476 z 29 maja 2019 r.) .pdf  

Uchwała nr 468 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i sposobu

powołania pierwszej Rady Uczelni

US_nr_468_z_17_kwietnia_2019_sklad_i_sposob_powolania_pierwszej_Rady_Uczelni.pdfUS_nr_468_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 469 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej na stanowisku profesora

US_nr_469_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_K_Zukrowska_KES_em.pdfUS_nr_469_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 470 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza na stanowisku profesora

US_nr_470_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_W_Czyzowicz_KNoP_em.pdfUS_nr_470_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 471 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Elżbiety Firlit na stanowisku profesora uczelni

US_nr_471_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_E_Firlit_KES_em.pdfUS_nr_471_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 472 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Ewy Hellich na stanowisku profesora uczelni

US_nr_472_z_17_kwietnia_2019_zatrudnienie_E_Hellich_KZiF_em.pdfUS_nr_472_z_17_kwietnia_2019.pdf 

Uchwała nr 473 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim”

US_nr_473_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_KNoP.pdfUS_nr_473_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_473_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_KNoP.pdfProgram_sp_zarzadzanie_kapitalem_ludzkim.pdf

Uchwała nr 474 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Akademia energetyki”

US_nr_474_z_17_kwietnia_2019_program_sp_akademia_energetyki_KZiF.pdfUS_nr_474_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_474_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_akademia_energetyki_KZiF.pdfProgram_sp_akademia_energetyki_KZiF.pdf

Uchwała nr 475 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu „Podyplomowych studiów zarządzania i marketingu”

 

US_nr_475_z_17_kwietnia_2019_program_sp_zarzadzania_i_marketingu_KZiF.pdfUS_nr_475_z_17_kwietnia_2019.pdf

 

US_nr_475_z_17_kwietnia_2019_zal_program_sp_zarzadzania_i_marketingu_KZiF.pdfProgram_sp_zarzadzania_i_marketingu_KZiF.pdf

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (23.04.2019)
Opublikował: Marta URBAN (23.04.2019)
Ostatnia zmiana: 18.09.2020
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
718.09.2020Redaktorprzeglądana
605.06.2019Redaktor 
504.06.2019Redaktor 
430.05.2019Redaktor 
320.05.2019Redaktor 
208.05.2019Redaktor 
123.04.2019Redaktor