Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2016-2017> Posiedzenie Senatu SGH 7 czerwca 2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 7 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 148 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa SGH Panu Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi

US_nr_148_z_7_czerwca_2017_wszczecie_postepowania_dhc_K_Pietraszkiewicz.pdfUS_nr_148_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 149 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_149_z_7_czerwca_2017_kierunki_polityki_kadrowej_dot_nauczycieli_akademickich_SGH.pdfUS_nr_149_z_7_czerwca_2017.pdf

US_nr_149_z_7_czerwca_2017_zal_kierunki_polityki_kadrowej_dot_nauczycieli_akademickich_SGH.pdfKierunki_polityki_kadrowej_dotyczace_nauczycieli_akademickich_SGH.pdf

Uchwała nr 150 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_150_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_MK_Poznańskiej_KNoP.pdfUS_nr_150_z_7_czerwca_2017.pdf 

Uchwała nr 151 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Agnieszki Wojtczuk-Turek na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_151_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_A_Wojtczuk_Turek_KNoP.pdfUS_nr_151_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 152 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Nowakowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_152_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_J_Nowakowski_KES_em.pdfUS_nr_152_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 153 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_153_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_T_Szumlicz_KES_em.pdfUS_nr_153_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 154 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja S. Wiatra na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_154_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_M_Wiatr_KES_em.pdfUS_nr_154_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 155 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_155_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_E_Maczynska_Ziemacka_KNoP_em.pdfUS_nr_155_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 156 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Mirosławy Janoś-Kresło na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_156_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_M_Janos_Kreslo_KZiF_em.pdfUS_nr_156_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 157 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Marii Romanowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_157_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_M_Romanowska_KZiF_em.pdfUS_nr_157_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 158 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Słaby na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_158_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_T_Slaby_KZiF_em.pdfUS_nr_158_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 159 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jerzego Gospodarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_159_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_J_Gospodarek_KZiF_em.pdfUS_nr_159_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 160 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego

US_nr_160_z_7_czerwca_2017_zasady_ustalania_i_rozliczania_pensum_dydaktycznego.pdfUS_nr_160_z_7_czerwca_2017.pdf

US_nr_160_z_7_czerwca_2017_zal_zasady_ustalania_i_rozliczania_pensum_dydaktycznego.pdfZasady_ustalania_i_rozliczania_pensum_dydaktycznego.pdf

Uchwała nr 161 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017.pdf

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_1_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia_wzor.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_1.pdf

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_2_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia_wzor.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_2.pdf

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_3_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia_wzor.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_3.pdf

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_4_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia_wzor.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_4.pdf

US_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_5_wzory_dyplomow_ukonczenia studiów_pierwszego_i_drugiego_stopnia_wzor.pdfUS_nr_161_z_7_czerwca_2017_zal_5.pdf

Uchwała nr 162 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

US_nr_162_z_7_czerwca_2017_sprawozdanie_finansowe_za_2016.pdfUS_nr_162_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 163 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

US_nr_163_z_7_czerwca_2017_plan_rzeczowo_finansowy_na_2017.pdfUS_nr_163_z_7_czerwca_2017.pdf

US_nr_163_z_7_czerwca_2017_zal_plan_rzeczowo_finansowy_na_2017.pdfPlan_rzeczowo_finansowy_na_2017.pdf

Uchwała nr 164 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_164_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_I_Kotowska_KAE_em.pdfUS_nr_164_z_7_czerwca_2017.pdf

Uchwała nr 165 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Leszka Balcerowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_165_z_7_czerwca_2017_zatrudnienie_L_Balcerowicza_KAE_em.pdfUS_nr_165_z_7_czerwca_2017.pdf

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (09.06.2017)
Opublikował: Marta URBAN (09.06.2017)
Ostatnia zmiana: 29.06.2018
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
229.06.2018Redaktorprzeglądana
109.06.2017Redaktor