Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2016-2017> Posiedzenie Senatu SGH 17 maja 2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 17 maja 2017 r.

Uchwała nr 136 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu SGH

US_nr_136_z_17_maja_2017_zmiana_statutu_SGH.pdfUS_nr_136_z_17_maja_2017.pdf

US_nr_136_z_17_maja_2017_zal_zmiana_statutu_SGH.pdfUS_nr_136_z_17_maja_2017_zal.pdf

Uchwała nr 137 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Mirosławy Janoś-Kresło na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_137_z_17_maja_2017_zatrudnienie_M_Janos_Kreslo_KZiF.pdfUS_nr_137_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 138 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Łukasza Woźnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_138_z_17_maja_2017_zatrudnienie_L_Wozny_KAE.pdfUS_nr_138_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 139 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Sławomira Wincha na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_139_z_17_maja_2017_zatrudnienie_S_Winch_KZiF.pdfUS_nr_139_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 140 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Pawła Wyrozębskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_140_z_17_maja_2017_zatrudnienie_P_Wyrozebski_KZiF.pdfUS_nr_140_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 141 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Polityki Publicznej

US_nr_141_z_17_maja_2017_utworzenie_Katedry_Polityki_Publicznej_KES.pdfUS_nr_141_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 142 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Strategii Międzynarodowych

US_nr_142_z_17_maja_2017_utworzenie_Zakładu_Strategii_Miedzynarodowych_KZiF.pdfUS_nr_142_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 143 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 456 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

US_nr_143_z_17_maja_2017_zmieniajaca_US_456_2016_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_I_i_II_stopnia 2017_2018.pdfUS_nr_143_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 144 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

US_nr_144_z_17_maja_2017_liczba_miejsc_na_I_rok_studiow_I_i_II_stopnia_2017_2018.pdfUS_nr_144_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 145 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGH w latach akademickich 2018/2019–2020/2021

US_nr_145_z_17_maja_2017_zasady_uznawania_osiągniec_w olimpiadach_2018_2021.pdfUS_nr_145_z_17_maja_2017.pdf

US_nr_145_z_17_maja_2017_zal_zasady_uznawania_osiagniec_w_olimpiadach_2018_2021.pdfZasady_uznawania_osiagniec_w_olimpiadach_2018_2021.pdf

Uchwała nr 146 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

US_nr_146_z_17_maja_2017_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_I_i_II_st_2018_2019.pdfUS_nr_146_z_17_maja_2017.pdf

Uchwała nr 147 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie grantu Sprawiedliwość wynagradzania

US_nr_147_z_17_maja_2017_zgoda_na_zaciagniecie_zobowiazan_grant_Sprawiedliwosc_wynagradzania.pdfUS_nr_147_z_17_maja_2017.pdf

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (19.05.2017)
Opublikował: Marta URBAN (19.05.2017)
Ostatnia zmiana: 19.05.2017
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
119.05.2017Redaktorprzeglądana