Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Posiedzenie Senatu SGH w dniu 15 lutego 2017 r.
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2016-2017> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 15 lutego 2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 15 lutego 2017 r.

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 75 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Kierunek zarządzanie projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

US_nr_83_z_15_lutego_2017_reasumpcja_US_nr_75_z_11_stycznia_2017_.pdfUS_nr_83_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 84 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_84_z_15_lutego_2017_zatrudnienie_A_Dabrowska_KZiF.pdfUS_nr_84_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 85 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Garbicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_85_z_15_lutego_2017_zatrudnienie_M_Garbicz_KZiF.pdfUS_nr_85_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 86 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Programowej

US_nr_86_z_15_lutego_2017_zmiany_w_SKP.pdfUS_nr_86_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 87 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 38 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_87_z_15_lutego_2017_zmieniajaca_US_nr_38_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_KD_ds_Nauczycieli_Akademickich.pdfUS_nr_87_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 88 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 40 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_88_ z_15_lutego_2017_zmieniajaca_US_nr_40_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_88_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 89 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 41 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_89_ z_15_lutego_2017_zmieniajaca_US_nr_41_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_OKD_ds_Studentow.pdfUS_nr_89_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 90 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie symboli i zwyczajów akademickich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_90_z_15_lutego_2017_symbole_i_zwyczaje_akademickie_SGH.pdfUS_nr_90_z_15_lutego_2017.pdf

US_nr_90_z_15_lutego_2017_zal_symbole_i_zwyczaje_akademickie_SGH.pdfUS_nr_90_z_15_lutego_2017_zasady_dotyczace_symboli_i_zwyczajów_akademickich_SGH.pdf

Uchwała nr 91 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i zasad gospodarowania Własnym Funduszem Stypendialnym SGH

US_nr_91_z_15_lutego_2017_Wlasny_Fundusz_Stypendialny.pdfUS_nr_91_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 92 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku administracja

US_nr_92_z_15_lutego_2017_zniesienie_kierunku_administracja.pdfUS_nr_92_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 93 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku badania i analizy społeczne

US_nr_93_z_15_lutego_2017_zniesienie_kierunku_badania_i_analizy_spoleczne.pdfUS_nr_93_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 94 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku gospodarka przestrzenna

US_nr_94_z_15_lutego_2017_zniesienie_kierunku_gospodarka_przestrzenna.pdfUS_nr_94_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 95 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku polityka społeczna

US_nr_95_z_15_lutego_2017_zniesienie_kierunku_polityka_spoleczna.pdfUS_nr_95_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 96 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku stosunki międzynarodowe

US_nr_96_z_15_lutego_2017_zniesienie_kierunku_stosunki_miedzynarodowe.pdfUS_nr_96_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_97_z_15_lutego_2017_wytyczne_tworzenia_programow_ksztalcenia_dla_kierunkow_studiow_w_SGH.pdfUS_nr_97_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 98 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dotyczącej budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Batorego 8

US_nr_98_z_15_lutego_2017_inwestycja_budynek_dydaktyczno_administracyjny_ul_Batorego.pdfUS_nr_98_z_15_lutego_2017.pdf

Uchwała nr 99 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dotyczącej Domu Studenta nr 3 „Grosik”

US_nr_99_z_15_lutego_2017_inwestycja_DS_Grosik.pdfUS_nr_99_z_15_lutego_2017.pdf

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (20.02.2017)
Opublikował: Marta URBAN (20.02.2017)
Ostatnia zmiana: 01.03.2017
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
201.03.2017Redaktorprzeglądana
120.02.2017Redaktor