Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Posiedzenie Senatu SGH 11 stycznia 2017 r.
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2016-2017> Posiedzenie Senatu SGH 11 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 11 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 67 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Andreasa Bieliga na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_67_z_11_stycznia_2017_zatrudnienie_A_Bielig_KGS.pdfUS_nr_67_z_11_stycznia_2017.pdf

Uchwała nr 68 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Aliny Szypulewskiej-Porczyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 
 
Uchwała nr 69 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Krysiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 
 
Uchwała nr 70 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
 
Uchwała nr 71 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Wirtualna Akademia Informatyki Gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
Uchwała nr 72 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Akademia Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
Uchwała nr 73 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Akademia Kreatywności i Innowacji SGH w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
Uchwała nr 74 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Dialog społeczny w firmie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
Uchwała nr 75 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Kierunek zarządzanie projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
Uchwała nr 76 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 237 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 77 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Programowej
 
 
Uchwała nr 78 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów
 
 
Uchwała nr 79 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Nauki
 
 
Uchwała nr 80 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Statutowej
 
 
Uchwała nr 81 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem
 
 
Uchwała nr 82 Senatu SGH z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów
 
Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (17.01.2017)
Opublikował: Marta URBAN (17.01.2017)
Ostatnia zmiana: 17.01.2017
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
217.01.2017Redaktorprzeglądana
117.01.2017Redaktor