Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIP SGH
Polski : Artykuły : Posiedzenie Senatu SGH 9 listopada 2016 r.
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2016-2017> Posiedzenie Senatu SGH 9 listopada 2016 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
Posiedzenie Senatu SGH 9 listopada 2016 r.

Uchwała nr 34Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu SGH

US_nr_34_z_9_listopada_2016_zmiana_statutu_SGH.pdfUS_nr_34_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 35 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Adamowicz na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_35_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_E_Adamowicz_KAE.pdfUS_nr_35_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 36 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Marii Bieć na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_36_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_M_Biec_KAE.pdfUS_nr_36_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 37 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_37_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_K_Kreczmanska_Gigol.pdfUS_nr_37_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 38 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_38_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_KD_ds_Nauczycieli_Akademickich.pdfUS_nr_38_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 39 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_39_z_9_listopada_2016_zmiana_w_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_39_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 40 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_40_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_40_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 41 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_41_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_OKD_ds_Studentow.pdfUS_nr_41_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 42 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_42_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_KD_ds_Doktorantow.pdfUS_nr_42_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 43 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_43_z_9_listopada_2016_ustalenie_skladu_OKD_ds_doktorantow.pdfUS_nr_43_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 44 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauki Języków Obcych

US_nr_44_z_9_listopada_2016_Komisja_ds_Oceny_Okresowej_N_A_CNJO.pdfUS_nr_44_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 45 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Jednostkach Pozakolegialnych

US_nr_45_z_9_listopada_2016_Komisja_ds_Oceny_Okresowej_N_A_Jednostki_Pozakolegialne.pdfUS_nr_45_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 46 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_46_z_9_listopada_2016_zmiany_w_UKR.pdfUS_nr_46_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 47 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej

US_nr_47_z_9_listopada_2016_zmiany_w_UKW.pdfUS_nr_47_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 48 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu e-Biznesu

US_nr_48_z_9_listopada_2016_utworzenie_Zakładu_e_Biznesu_KAE.pdfUS_nr_48_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 49 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie organizacyjnym SGH

US_nr_49_z_9_listopada_2016_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH.pdfUS_nr_49_z_9_listopada_2016.pdf

US_nr_49_z_9_listopada_2016_zal_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH_schemat_organizacyjny_SGH.pdfUS_nr_49_z_9_listopada_2016_zal_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH_schemat_organizacyjny_SGH.pdf

Uchwała nr 50 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_50_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_K_Gorak_Sosnowska_KES.pdfUS_nr_50_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 51 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Janusza Sidorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_51_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_J_Sidorek_KES.pdfUS_nr_51_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 52 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Grzegorza Szulczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_52_z_9_listopada_2016_zatrudnienie_G_Szulczewski_KES.pdfUS_nr_52_z_9_listopada_2016.pdf

Uchwała nr 53 Senatu SGH z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_53_z_9_listopada_2016_zmiany_w_SKBiF.pdfUS_nr_53_z_9_listopada_2016.pdf

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (23.11.2016)
Opublikował: Marta URBAN (23.11.2016)
Ostatnia zmiana: 23.11.2016
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
123.11.2016Redaktorprzeglądana