Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Dziekani kolegiów> Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

ryszard_bartkowiak_web.jpg
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Kontakt:
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pok. 30, 32, 35, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
Telefon: +48 22 564 92 66
Fax: +48 22 564 75 02
e-mail: kzif@sgh.waw.pl

Strona internetowa:
www.sgh.waw.pl/kzif

Kompetencje Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów

Skład Rady Kolegium Zarządzania i Finansów w kadencji 2012-2016

Pracownicy samodzielni
Dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Grażyna Aniszewska, prof. SGH nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Radosław Baran, prof. SGH  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH  ekonomia  
Dr hab. Piotr Bielecki, prof. SGH  ekonomia 
Dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH  nauki o zarządzaniu 
Dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH  finanse  
Dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH  finanse 
Dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH  finanse 
Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH  nauki o zarządzaniu 
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska  ekonomia 
Dr hab. S. Ryszard Domański, prof. SGH  ekonomia 
Prof. dr hab. Marek Garbicz ekonomia 
Prof. dr hab. Adam Glapiński  ekonomia 
Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH  ekonomia 
Dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH finanse  
Prof. dr hab. Janina Ickiewicz finanse  
Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska  finanse  
Dr hab. Marcin Jamroży  ekonomia 
Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. SGH ekonomia  
Prof. dr hab. Anna Karmańska  finanse 
Dr hab. Rafał Kasprzak  ekonomia  
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak finanse 
Dr hab. Marta Kightley  ekonomia 
Dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH  ekonomia 
Dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH  finanse 
Dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol finanse 
Dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH  nauki o zarządzaniu   
Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki  ekonomia  
Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH  ekonomia  
Prof. dr hab. Tomasz Michalski finanse  
Dr hab. Piotr Miller  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Rafał Mrówka  nauki o zarządzaniu  
Prof. dr hab. Bogdan Mróz  nauki o zarządzaniu 
Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski  prawo  
Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska ekonomia 
Dr hab. Urszula Ornarowicz, prof. SGH nauki o zarządzaniu 
Prof. dr hab. Janusz Ostaszewski finanse  
Prof. dr hab. Wojciech Pacho ekonomia 
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki nauki o zarządzaniu 
Dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH  ekonomia  
Prof. dr hab. Zbigniew Polański ekonomia  
Prof. dr hab. Maria Romanowska nauki o zarządzaniu 
Dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH  prawo  
Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek nauki o zarządzaniu 
Prof. dr hab. Teresa Słaby  ekonomia 
Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH  nauki o zarządzaniu 
Prof. dr hab. Cezary Suszyński nauki o zarządzaniu 
Dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH  finanse 
Dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH  nauki o zarządzaniu 
Dr hab. Rafał Tuzimek  finanse 
Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  nauki o zarządzaniu  
Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH finanse 
Dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH  finanse 


Niesamodzielni pracownicy naukowi
Dr Wiktor Bołkunow 
Dr Marek Chrzanowski 
Dr Monika Czerwonka 
Dr Marta Gawart 
Dr Bartosz Grucza 
Dr Katarzyna Klimczak 
Dr Kamil Liberadzki 
Dr Grzegorz Maśloch 
Dr Michał Matusewicz 
Dr Olga Mikołajczyk 
Dr Renata Pajewska-Kwaśny 
Dr Małgorzata Paszula 
Dr Mikołaj Pindelski 
Dr Ludmiła Słobodzian 
Dr Joanna Szlęzak-Matusewicz 
Dr Justyna Szumniak-Samolej 
Dr Ilona Tomaszewska 
Dr Sławomir Winch

Przedstawiciel administracji:
Mgr Anita Krzymicka

Przedstawiciel studentów:
Kacper Zubrzycki


Przedstawiciele doktorantów:
mgr Artur Bartosiak
mgr Dominika Bosek
mgr Patryk Dziurski
mgr Mateusz Gilewicz
mgr Piotr Górski
mgr Izabela Kozłowska
mgr Olga Legacka
mgr Kamil Nowik
mgr Łukasz Sobczak
mgr Michał Wieloch
mgr Daniel Wieteski


Przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków SGH: 
mgr Bartosz Majewski

Uprawnienia Kolegium Zarządzania i Finansów:
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych:

 • w dyscyplinie ekonomia nadane 29.03.1993 r.
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadane 22.02.1999 r.
 • w dyscyplinie finanse nadane 20.06.2011 r.

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:

 • w dyscyplinie ekonomia nadane 29.03.1993 r.
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadane 20.12.2004 r.
 • w dyscyplinie finanse nadane 25.11.2013 r.

Terminarz posiedzeń Rady w roku akademickim 2012/2016

 • 12.11.2012 – Aula VII budynek główny SGH – otwarte posiedzenie Rady Kolegium z udziałem J.M. Rektora SGH prof. dr hab. Tomasza Szapiro
 • 26.11.2012 – Aula VII budynek główny SGH – kolokwium habilitacyjne dr Ewy Hellich
 • 10.12.2012 – Aula VII budynek główny SGH – kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Radziukiewicz
 • 14.01.2013 – Aula VII budynek główny SGH
 • 28.01.2013 – Aula VII budynek główny SGH
 • 18.02.2013 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 11.03.2013 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 22.04.2013 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 13.05.2013 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 20.05.2013 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30 – otwarte posiedzenie Rady Kolegium z udziałem J.M. Rektora SGH prof. dr hab. Tomasza Szapiro
 • 10.06.2013 – Aula B w budynku głównym SGH, godz. 17.00 – kolokwium habilitacyjne dr Jolanty Ciak
 • 17.06.2013 – Aula VII Gmach Główny SGH, godz. 15.30
 • 27.06.2013 Aula VII budynek główny SGH, godz. 13.00 – kolokwium habilitacyjne dr Eryka Łona
 • 01.07.2013 – Aula VII Gmach Główny SGH, godz. 15.30
 • 23.09.2013 Aula VI budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 30.09.2013   Aula VII budynek główny SGH, godz. 17.00
 • 02.10.2013 Aula I w budynku C – w tym dniu – ze względów formalnych – odbędą się dwa kolokwia habilitacyjne pracowników Kolegium ZiF, godz. 14.00 i godz. 17.00
 • 21.10.2013 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 18.11.2013 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 16.12.2013 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 13.01.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 24.02.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 10.03.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 31.03.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 14.04.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 28.04.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 12.05.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 26.05.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 09.06.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 23.06.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 07.07.2014 Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 29.09.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 13.10.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 27.10.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 17.11.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 24.11.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 08.12.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 15.12.2014 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 12.01.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 26.01.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.20
 • 20.04.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 18.05.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 01.06.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 29.06.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 06.07.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 28.09.2015 kolokwium habilitacyjne dr Adama Oleksiuka
  – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 19.10.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 26.10.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 16.11.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 23.11.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 30.11.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 07.12.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 14.12.2015 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 04.01.2016 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 11.01.2016 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30
 • 15.02.2016 – Aula VII budynek główny SGH, godz. 15.30

Utworzył: Zbigniew Nagalski (28.02.2013)
Opublikował: Marta URBAN (28.02.2013)
Ostatnia zmiana: 24.06.2020
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
4424.06.2020Redaktor 
4328.01.2020Redaktor 
4203.09.2018Redaktor 
4125.05.2018Redaktor 
4018.05.2018Redaktor 
3922.01.2018Redaktor 
3803.01.2018Redaktor 
3706.10.2017Redaktor 
3618.09.2017Redaktor 
3529.05.2017Redaktor 
3427.01.2017Redaktor 
3324.11.2016Redaktor 
3228.10.2016Redaktor 
3106.09.2016Redaktor 
3021.06.2016Redaktor 
2920.04.2016Redaktor 
2831.03.2016Redaktor 
2716.02.2016Redaktor 
2603.02.2016Redaktorprzeglądana
2503.02.2016Redaktor 
2428.01.2016Redaktor 
2310.09.2015Maria KARAŚ 
2225.06.2015Redaktor 
2115.04.2015Redaktor 
2010.04.2015Redaktor 
1918.03.2015Redaktor 
1805.02.2015Redaktor 
1713.10.2014Redaktor 
1606.10.2014Redaktor 
1525.09.2014Redaktor 
1404.08.2014Redaktor 
1304.08.2014Redaktor 
1229.07.2014Redaktor 
1128.07.2014Redaktor 
1028.07.2014Redaktor 
910.04.2014Redaktor 
807.04.2014Redaktor 
719.03.2014Redaktor 
607.03.2014Redaktor 
504.03.2014Redaktor 
410.02.2014Redaktor 
318.03.2013Redaktor 
228.02.2013Maria Karaś 
119.12.2012Maria Karaś